Start lists / Listy startowe
pdf-ico1_FridayHeats.pdfpdf-ico1_FridayHeatsShort.pdfpdf-ico2_FridayFinals.pdfpdf-ico2_FridayFinalsShort.pdfpdf-ico3_SaturdayHeatsA.pdfpdf-ico3_SaturdayHeatsShortA.pdfpdf-ico4_SaturdayFinals.pdfpdf-ico4_SaturdayFinalsShort.pdfpdf-ico5_SundayFinals.pdfpdf-ico5_SundayFinalsShort.pdfpdf-ico5_SundayHeats.pdfpdf-ico5_SundayHeatsShort.pdf
Results / Wyniki
JM2xJW4-JM2-JW2xJM1xJM4-JW8+JM4xJW2-JW1xJM8+M1xM2xLM1xM4-MW2x MW2- MM1xMM4- MM4x MW4x MW4+W4xM2-LW2xW8+MM2x MM2-MM4+W1xM4xW2-W2xLW1xLM2xW4-M8+JW4x