Start lists / Listy startowe
pdf-ico1_PiatekEliminacje.pdfpdf-ico1_PiatekEliminacjeSkrocony.pdfpdf-ico1_PiatekReps.pdfpdf-ico1_ProgramGodzinowy.pdfpdf-ico2_Sobota.pdfpdf-ico2_SobotaSkrocony.pdfpdf-ico3_Niedziela.pdfpdf-ico3_NiedzielaSkrocony.pdf
Results / Wyniki
8+MJ1xMJL2xKJL2xKJ1xMJ4x+MJM1xKJ4+MJ1xKJL4xKJ2xMJ2-KJ2xKJM4+KJ4-MJ4-KJ2-MJ4x+KJM8+KJ2xMJL4xMJ